Logo Logo
Sivil Toplum Kuruluşları için Yurt İçi ve Yurt DışıHibelerini Alma Rehberi
Sivil Toplum Kuruluşları için Yurt İçi ve Yurt DışıHibelerini Alma Rehberi
Fiyatı
  • 368.00 TL
  • % 65
45 Gün Süreyle İnceleme
  • 129.00 TL
120 Gün Süreyle İnceleme
  • 249.00 TL
45 Gün Süre Uzatım Bedeli
  • 99.00 TL
120 Gün Süre Uzatım Bedeli
  • 199.00 TL
45 Gün için : 129.00 TL

120 Gün için : 249.00 TL

REHBERİN ADI

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN YURT İÇİ VE YURT DIŞIHİBELERİNİALMA REHBERİ

HANGİ KURUM DESTEKLERİ İÇİN

YURT İÇİ VE YURT DIŞI HİBE VE FON SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

 

HANGİ HİBE VE KREDİ DESTEKLERİ İÇİNDİR

HİBE VE KREDİ MİKTARI

150.000 TL-1.000.000 TL HİBE

KİMLER İÇİNDİR 

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar;

Sivil Toplum Kuruluşları;

Şubeli, şubesiz dernekler, federasyonlar,konfederasyonlar, dernekler, vakıflar ve sendikalar.

 

Yerel Yönetimler;

-Büyükşehir Belediyesi

-İl, İlçe, Belde belediyeleri

-İl Özel İdareleri

-Mahalli İdare Birlikleri

-Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları;

- Valilikler

- İl Müdürlükleri,

- Bölge Müdürlükleri,

- Kaymakamlıklar

- İlçe Müdürlükleri

- Üniversiteler (Enstitü, Fakülte/Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu)

- Bölgesel Kalkınma İdaresi

 

Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Örgütleri

- TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar

- Esnaf ve Sanatkarlâr Odaları

- Meslek Odaları ve Birlikler  (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerindeki Şube Başkanlıkları)

-Organize Sanayi bölgeleri

-Küçük Sanayi siteleri

-Tekno Kentler

-İŞGEM’ler

-Kooperatif ve Birlikler vb.

 

İÇERİK/İÇİNDEKİLER 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI HİBELERİNİ ALMA REHBERİ 7   ana bölümden oluşmaktadır.

 

1.BÖLÜM;YURT İÇİ (ULUSAL DÜZEYDE) HİBE VE FON VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

2.BÖLÜM;YURT DIŞI (ULUSLAR ARASI DÜZEYDE) -BÜYÜK ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR- HİBE VE FON VEREN KURUM VE KURULUŞLAR;

3.BÖLÜM ;YURT DIŞI (ULUSLAR ARASI DÜZEYDE) -AB, DÜNYA BANKASI VB-HİBE VE FON VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

4.BÖLÜM ;YURT İÇİ(ULUSLAR ARASI DÜZEYDE) -ÖZEL SEKTÖR- HİBE VE FON VEREN KURUM VE KURULUŞLAR;

5.BÖLÜM ;YURT DIŞI(ULUSLAR ARASI DÜZEYDE) -VAKIF VE BAĞIMSIZ KURULUŞLAR-HİBE VE FON VEREN KURUM VE KURULUŞLAR;

6.BÖLÜM ;GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.HİBE DESTEĞİ ALMIŞ GENÇLİK PROJELERİ HİBE DESTEĞİ PROJE ÖRNEĞİ DOSYASI

7.BÖLÜM ;KALKINMA BAKANLIĞI SODES (SOSYAL DESTEK PROGRAMI ) T.HİBE DESTEĞİ ALMIŞ PROJE ÖRNEĞİ DOSYASI

 

 

Üstte yer alan 1-2-3-4-5 bölümde yer alan bilgiler ışığında sizde hiçbir aracıya on binlerce lira ödemeden Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik yurt içi ve yurt dışı hibe ve fon kaynakları hakkında bütün güncel ve doğru bilgileri öğrenecek , 6. bölümde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Hibe Programı t.hibe desteği almış proje örneği, 7. Bölümde Kalkınma Bakanlığı SODES (Sosyal Destek Programı) t.hibe desteği almış proje örneklerinden yararlanıp kendi Gençlik Projeleri Hibe Desteği ve SODES Hibe Desteği Proje Başvuru Dosyanızı çok kolay ve hızlı bir şekilde hazırlaya bilirsiniz.

 

İÇİNDEKİLER

 

1.BÖLÜM YURT İÇİ(ULUSAL DÜZEYDE) HİBE VE FON VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

SABANCI VAKFI HİBE DESTEKLERİ

BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI HİBE DESTEKLERİ

COCA COLA HAYATA ARTI VAKFI HİBE DESTEKLERİ

GELECEK TURİZMDE” SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU HİBE DESTEĞİ

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ HİBE DESTEKLERİ

AB-TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU HİBE DESTEKLERİ

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) HİBE DESTEKLERİ

T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI

DOĞRUDAN PROJE DESTEĞİ HİBELERİ

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI HİBESİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI: PRODES HİBE DESTEKLERİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI DOĞRUNDAN FAALİYET HİBE DESTEKLERİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YARDIM HİBE DESTEKLERİ

 

2.BÖLÜM YURT DIŞI(ULUSLAR ARASI DÜZEYDE)-BÜYÜK ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR-HİBE VE FON VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI – DIRECT ASSISTANCE PROGRAMME (DAP) HİBE DESTEKLERİ

HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE DESTEĞİ MATRA TÜRKİYE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI- MATRA SOCİAL TRANSFORMATİON PROGRAMME İN TURKEY

HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ HOLLANDA İNSAN HAKLARI PROGRAMI HİBE DESTEĞİ

HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE DESTEĞİ MATRA COPROL (COOPERATION WITH PRE-ACCESSION COUNTRIES ON THE RULE OF LAW-HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN KATILIM ÖNCESİ ÜLKELERİ İLE İŞBİRLİĞİ PROGRAMI)

İNGİLTERE BÜYÜK ELÇİLİĞİ HİBE DESTEKLERİ

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE DESTEKLERİ

AVRUPA’YI BİRLEŞTİRME PROGRAMI- DİPLOMATİK DEĞERLER ETKİ FONU

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE DESTEĞİ GERİ DÖNÜŞ VE YENİDEN BÜTÜNLEŞME FONU

İNGİLTERE BÜYÜK ELÇİLİĞİ TÜRKİYE PROGRAMI REFAH FONU HİBE DESTEĞİ

İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU HİBE DESTEĞİ

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE DESTEĞİ YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI (GGP)

KANADA BÜYÜK ELÇİLİĞİ HİBE DESTEĞİ YEREL GİRİŞİMLER İÇİN KANADA FONU

 

3.BÖLÜM YURT DIŞI(ULUSLAR ARASI DÜZEYDE)-AB, DÜNYA BANKASI VB-HİBE VE FON VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) PROGRAMLARI

AB PROGRAMLARI (BİRLİK PROGRAMLARI)

ERASMUS + PROGRAMI (AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI)

HORİZON 2020 PROGRAMI: ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞME ALANINDA YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI (TÜBİTAK)

AVRUPA BİRLİĞİ İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI (EASI)

İŞLETMELERİN VE KOBİ’LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI (SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İLE DPT MÜSTEŞARLIĞI):

YARATICI AVRUPA– CREATIVE EUROPE 2014–2020

FISCALIS 2020 PROGRAMI (MALİYE BAKANLIĞI):

GÜMRÜKLER 2020 PROGRAMI (GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI):

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI AVRUPA ARACI (DİHAA) - EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (EIDHR)

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DEMOKRASİ FONU - UNITED NATIONS DEMOCRACY FUND (UNDEF)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, KÜLTÜR, BİLİM KURUMU UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI HİBE DESTEKLERİ (IFPC)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP)

KÜRESEL ÇEVRE FONU-GLOBAL ENVIRONMENT FUND (GEF) – KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI – SMALL GRANTS PROGRAM(SGP)

BM KADIN- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÖRGÜTÜ HİBE DESTEKLERİ – UN WOMEN-UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU - FUND FOR GENDER EQUALITY

DÜNYA BANKASI HİBE DESTEKLERİ -THE WORLD BANK

İSVEÇ ULUSLARARASI KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ AJANSI HİBE DESTEKLERİ- SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY (SIDA)

KADINA KARŞI ŞİDDETE SON VERMEK İÇİN BM FONU HİBE DESTEKLERİ - UN TRUST FUND TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN

 

4.BÖLÜM YURT İÇİ(ULUSLAR ARASI DÜZEYDE)-ÖZEL SEKTÖR-HİBE VE FON VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

TECHSOUP TÜRKİYE HİBE DESTEKLERİ

 

5.BÖLÜM YURT DIŞI(ULUSLAR ARASI DÜZEYDE)-VAKIF VE BAĞIMSIZ KURULUŞLAR-HİBE VE FON VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

ACİL EYLEM FONU (KADININ İNSAN HAKLARI İÇİN)HİBE DESTEKLERİ - URGENT ACTION FUND FOR WOMEN’S HUMAN RIGHTS (UAF)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GERMAN MARSHALL HİBE DESTEKLERİ - THE GERMAN MARSHALL FUND OF THE UNITED STATES ( GMF)

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ İÇİN KARADENİZ FONU - BLACKSEA TRUST FOR REGIONAL COOPERATION

ASTRAEA ADALET İÇİN LEZBİYEN VAKFIHİBE DESTEKLERİ-ASTRAEA LESBIAN FOUNDATION FOR JUSTICE (ASTRAEA)

AVRUPA KÜLTÜR VAKFI HİBE DESTEKLERİ- EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION (ECF)

BERGHOF VAKFI HİBE DESTEKLERİ- BERGHOF FOUNDATION

BERNARD VAN LEER VAKFI HİBE DESTEKLERİ-BERNARD VAN LEER FOUNDATION

CHARLES STEWART MOTT VAKFI HİBE DESTEKLERİ- CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION

CHREST VAKFI HİBE DESTEKLERİ - CHREST FOUNDATION

CHRISTENSEN VAKFIHİBE DESTEKLERİ- THE CHRISTENSEN FUND

CIVICUS: YURTTAŞ KATILIMI İÇİN DÜNYA İTTİFAKI HİBE DESTEKLERİ - CIVICUS WORLD ALLIANCE FOR CITIZEN PARTICIPATION

CLINTON VAKFIHİBE DESTEKLERİ

ÇOCUK EMEĞİNİN SÖMÜRÜLMESİNE KARŞI ULUSLARARASI GİRİŞİM HİBE DESTEKLERİ -

THE INTERNATIONAL INITIATIVE ON EXPLOITATIVE CHILD LABOR (IIECL)

ÇOCUKLAR İÇİN KÜRESEL FON HİBE DESTEKLERİ - THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN

DEMOKRASİ İÇİN ULUSAL KAZANIM FONUHİBE DESTEKLERİ- NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY (NED)

DOĞA İÇİN WHITLEY HİBE DESTEKLERİ -WHITLEY FUND FOR NATURE (WFN)

FRIDA GENÇ FEMİNİST HİBE DESTEKLERİ - FRIDA THE YOUNG FEMINIST FUND (FRIDA)

FRIEDRICH EBERT DERNEĞİ HİBE DESTEKLERİ- FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (FES)

GENÇLİK KÖPRÜSÜ TÜRKİYE – ALMANYA HİBE DESTEKLERİ

GELİŞEN PAZAR VAKFI HİBE DESTEKLERİ - THE EMERGING MARKET FOUNDATION (EMpower)

GÖRSEL SANATLAR İÇİN ANDY WARHOL VAKFI HİBE DESTEKLERİ - THE ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS

HEINRICH BÖLL DERNEĞİHİBE DESTEKLERİ - HEINRICH BÖLL STIFTUNG

HIV GENÇ LİDERLER HİBE DESTEKLERİ - HIV YOUNG LEADERS FUND

ILGA – EUROPE FUND / ILGA -AVRUPA DESTEKLERİ HİBE DESTEKLERİ

JPMORGAN CHASE VAKFIHİBE DESTEKLERİ - THE JPMORGAN CHASE FOUNDATION

KADINLAR İÇİN KÜRESEL FONHİBE DESTEKLERİ - GLOBAL FUND FOR WOMEN

KING BAUDOUIN VAKFI HİBE DESTEKLERİ - THE KING BAUDOUIN FOUNDATION

KONRAD ADENAUER DERNEĞİ - KONRAD ADENAUER STIFTUNG (KAS)

KING BAUDOUIN VAKFIHİBE DESTEKLERİ - THE KING BAUDOUIN FOUNDATION

KONRAD ADENAUER DERNEĞİ HİBE DESTEKLERİ - KONRAD ADENAUER STIFTUNG (KAS)

KÜRESEL MİRAS HİBE DESTEKLERİ - GLOBAL HERITAGE FUND (GHF)

MAMA CASHHİBE DESTEKLERİ

OAK VAKFI HİBE DESTEKLERİ - OAK FOUNDATION

PRINCE CLAUS HİBE DESTEKLERİ - PRINCE CLAUS FUND

ROBERT BOSCH VAKFI HİBE DESTEKLERİ - ROBERT BOSCH STIFTUNG

RUFFORD KÜÇÜK HİBELER VAKFI HİBE DESTEKLERİ - THE RUFFORD SMALL GRANTS FOUNDATION

SASAKAWA BARIŞ VAKFI HİBE DESTEKLERİ - THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION (SPF)

SIGRID RAUSING VAKFI HİBE DESTEKLERİ - THE SIGRID RAUSING TRUST

TOYOTA AVRUPA HİBE DESTEKLERİ - TOYOTA FUND FOR EUROPE (TFfE)

TÜRK HAYIRSEVERLİK HİBE DESTEKLERİ - TURKISH PHILANTHROPY FUNDS (TPF)

TÜRK KÜLTÜR VAKFI HİBE DESTEKLERİ -TURKISH CULTURAL FOUNDATION

ULUSLARARASI ÖZEL GİRİŞİM MERKEZİ HİBE DESTEKLERİ - CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE (CIPE)

 

6.BÖLÜM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ PROGRAMI T.HİBE DESTEĞİ ALMIŞ PROJE ÖRNEĞİ DOSYASI

GENÇLIK PROJELERI DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

TANIM

PROJENIN ADI

PROJENIN UYGULANACAĞI YER(LER)

AMAÇLARI

ÖZETI

GEREKÇE

FAALIYETLERIN AÇIKLAMASI

YÖNTEM

PROJE SÜRESI

BEKLENEN SONUÇLAR

HEDEF KITLE VE YARARLANICILAR ÜZERINDE BEKLENEN ETKILER

PROJE ÜRÜNLERI/SOMUT ÇIKTILAR

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

GÖRÜNÜRLÜK FAALIYETLERI

PROJE MALİYETİ

TALEP EDILEN DESTEK TUTARI

BÜTÇE

HARCAMA TAKVIMI

 

7.BÖLÜM KALKINMA BAKANLIĞI SODES ( SOSYAL DESTEK )PROGRAMI T.HİBE DESTEĞİ ALMIŞ PROJE ÖRNEĞİ DOSYASI

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

BAŞVURU FORMU

PROJE

PROJENIN ÖZETI

HEDEF GRUPLAR

TEMEL FAALIYETLER

FAALIYETLERIN AYRINTILI AÇIKLAMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜRDÜRÜLE BİLİRLİK

PROJE BÜTÇESİ

BAŞBURU SAHİBİ

BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLAR

 

NEDEN ALMALISINIZ 

Bu rehberini satın alan yüzlerce müşterimiz gibi sizde hiçbir aracı ve sözde proje yazarı firmaya ihtiyaç duymadan ve bu firmalara 4.500-85.000tl arasında değişen yüksek bedellerde ücret ödemeden , Sivil Toplum Kuruluşları Yurt içi ve Yurt Dışı Hibe desteklerine çok kolay ve hızlı bir şekilde tek başınıza müracaat edebilir , Sivil Toplum Kuruluşları Yurt içi ve Yurt Dışı Hibe Programları ile sizde 150.000 TL-1.000.000 TL hibe alma fırsatını yakalayan binlerce kurum ve kuruluş arasındaki yerini alabilirsiniz.

 

 

Bu hibe alma rehberi içinde piyasa değeri toplamda 228 tl olan 1 adet Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) 99tl , 1 adet Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri 129 tl t.hibe desteği almış proje dosyasını sizlere ücretsiz olarak sunmaktayız. Sizde web sitemizden hibe alma rehberi ve t.hibe desteği almış proje örneği satın alan binlerce müşterimiz gibi bu ürünlerden yararlanıp , kendi STK’larınız için yurt içi ve yurt dışı hibe proje başvuru dosyanızı çok kolay ve hızlı bir şekilde hazırlayabilme imkanına erişirsiniz. Web sitemizden hibe alma rehberi veya t.hibe desteği almış proje örneği satın alan binlerce müşteri referansımız gibi sizde STK’lar için sunulan Yurt içi ve Yurt dışı hibe kaynakları ile 150.000-1.000.000 TL hibe desteği başvurunuzu çok kolay ve hızlı bir şekilde hemen yapabilirsiniz. Web sitemizden ürün alan müşteri referanslarımız gibi sizde STK yurt içi ve yurt dışı hibe başvurunuz için hiç bir aracı ve proje yazarı firmaya 4.500-85.000 tl arasından değişen yüksek bedellerde ücret ödemeden hemen ulaşma imkanına erişe bilirsiniz.

SATIN ALANLAR

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI HİBELERİNİ ALMA REHBERİ’ni satın alan binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

T.HİBE DESTEĞİ ALMIŞ ÖRNEK PROJE DOSYALARI 

Sivil Toplum Kuruluşları için yurt içi ve yurt dışı hibe Destek Programları kapsamında t.hibe alan (tam ve eksiksiz hazırlanan ) yüzlerce farklı proje örneği dosyası için tıklayınız.