Logo Logo
Hıbe Desteğı Süresı

Gerçekleştirilecek yatırımların uygulama süresi 24 ayı geçemez.

ÖNEMLİ NOT : Hibe desteği alanlar , hibeye konu olan  yatırım ve iş faaliyetlerini 5 yıl devam ettirmelidirler.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler