Logo Logo
Üretici Olmayan İşletmelerde Turquality® Hibe Desteği Alabilir

Üretici firma olunmasa da destekten faydalanmak mümkündür. Örneğin bir hazır giyim firması ürünlerini kendi atölyesinde değil fason olarak dışarıdaki atölyelere de yaptırabilir. Turquality®’ye diğer başvuru koşullarını taşıyorsa üretici olmaması engel teşkil etmemektedir. Firmanın, ürün ihracatını kendi markasıyla gerçekleştiriyor olması yeterlidir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler