Logo Logo
Turquality® Hibe Desteği Nedir?

TURQUALİTY® ,sadece ülkemizde olan ve ülkemiz kaynakları ile  finanse edilen, emsali diğer dünya ülkelerinde olmayan Dünyanın Devlet destekli ilk ve tek markalaşma hibe programıdır.

Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir.

Türkiye markalarının uluslar arası düzeyde  tanıtılması ve ulusa  pazarda  etkin rol  alması amacına hizmet eden TURQUALİTY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş hibe programıdır.

TURQUALİTY hibe destekleri markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak ve Geliştirilen Türk markaları eliyle “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek için, makro düzeyde yapılmış ve yapısı itibariyle oldukça  özel  ve önemli hibe programıdır.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler