Logo Logo
Türkıye Sürdürülebılır Enerjı Fınansman Programı Turseff Hibe Destekleri

Ortak Bankalar: AKBANK-DENİZBANK-GARANTİ-TÜRKİYE İŞ BANKASI VAKIFBANK

Enerji verimliliğinin arttırılması ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasına yönelik finans destek programı: (Kredi)

TURSEFF, enerji verimlilik ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen ENDÜSTRİYEL firmalar, ticari girişimciler ve özel konut sahiplerine yönelik kredi fırsatıdır.

 Turseff, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda finansal destek sağlamaktadır: Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiş olup krediler ortak bankalar yoluyla dağıtılır. Borç alan tarafların, mali olarak uygun olması, ortak bankanın kredikriterlerine uyması ve ortak bankanın kredi değerlendirme usullerine uygun olarak onay alması gerekir. TURSEFF altında finanse edilen projeler belirli performanskriterlerini karşılamalıdırlar.

 ENDÜSTRİYEL ve ticari işlemlerde enerji verimliliği özelliklerine ilişkin projeler, %20’den fazla enerji tasarrufu sağlamalıdır. İnşaat sektöründe enerji verimliliğine ilişkin projeler %30’dan fazla tasarruf sağlamalıdır.

Yatırım Kategorileri:

1. Konut Sektöründe Enerji Verimliliği Yatırımları

2. Küçük Ölçekli Ticari Enerji Verimliliği Yatırımları

3. Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Yatırımları

4. Ticari ve ENDÜSTRİYEL Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları

5. İnşaat Sektöründe Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları

6. Uygun Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Teknoloji, Ekipman ve Materyal Üretici, Tedarikçi ve Tesisatçılar için Yatırım Kredileri

Kredi miktarı (Kategoriler için maksimum)

 • 5 milyon ABD doları-Ticari enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri için
 • 300,000 ABD doları-Küçük ölçekli projeler için
 • 75,000 ABD doları-Konut sektöründeki projeler için
 • 1 milyon ABD doları-Enerji verimliliği tedarikçileri için

Bu miktarların üstündeki projeler içinEBRD’nin onayı gerekmektedir.

Kredi Oranı:

Projenin %100 yatırım maliyetinin finansmanı için kullanılabilir.

Geri Ödeme Süresi:

Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir.

Müracaat: 

İstenilen tarihte, ortak bankalardan birine başvuru yapılabilir.

Hangi Proje Çeşitleri Turseff için uygundur:

 • Özel şirketler, firmalar, iş yerleri ve Türk kanunları çerçevesinde kurulmuş ve Türkiye’de faaliyet gösteren tek malik ya da diğer özel yasal oluşumlar,
 • Özel mülkiyet ve idare altında bulunan ve geri dönüşü olmayan özelleştirmenin son aşamasındaki firmalar,
 • Şirketin tam zamanlı yönetim kadrosu dadahil olmak üzere iki yüz kırk dokuzdan (249) fazla sayıda tam zamanlı çalışanı olmayan ve azami yıllık cirosu 50 milyon euro olup azami yıllık bilanço toplamı 43 milyoneuroyu geçmeyen ve 6 Mayıs 2003 (OJ L 124, 20 Mayıs 2003, s. 36) tarihli Komisyon Tavsiyesine uygun olarak KOBI tanımına uygun borç alan taraflar,
 • Sübvansiyonların tek başına bir KOBI büyüklükkriteri ile uygunluk sağlayan büyük işbirliği sübvansiyonları,
 • Enerji Hizmet Firmaları (ESCO)

Turseff için uygun olmayanlar:

 • Ülke ya da ülke içinde diğer siyasi, hükümete ait ya da idari kurum, kuruluş ya da birim altında çoğunluk yönetimi ve denetimi altındaki firmalar,
 • Tütün ürünleri, sert likör, alkol (bira sanayii, şarap üretimi ve düşük/orta düzey alkol içerikli içki üreten firmalar hariç) üretiminde yer alan ve kumar, silahlanma ya da EBRD Çevresel Harici ve intikal listesinde yer alan diğer faaliyetlerde bulunan firmalar
 • Döner sermaye maliyetlerinin yatırım uygulamalarının bütünsel bir parçası olması durumunda döner sermaye gerekleri;
 • Yolcu taşıyan motorlu araçların satın alınması, kiralanması
 • Enerji verimliliği projeleri için başlangıç aşamasındaki şirketler TURSEFF kapsamında yer almaz
 • TURSEFF kredileri borç alan tarafın mevcut borcunun yeniden finanse edilmesi için kullanılamaz.
 • İşletim maliyetleri; verimli, güvenli ve güvenilir projelerin desteklenmesi için ikinci elekipmanların TURSEFF altında finanse edilmesi uygun değildir .Hibe Kurtlarından Tavsiyeler