Logo Logo
Gönüllü Anlaşmalarin Desteklenmesi Hibe Desteği

Herhangi bir ENDÜSTRİYEL işletme 3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az % 10 oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapmak isteyen tüzel kişiler yararlanabilir.

Gönüllü Anlaşmalar hibe olarak aşağıda belirtilen esaslara göre desteklenir:

-Öncelik: Referans enerji yoğunluğu değeri ve taahhüt edilen enerji yoğunluğu azaltma oranı yüksek olan işletmeler

-Yürürlüğe girmesi: Anlaşmanın imzalanmasını takip eden yılın Ocak ayı

-Destekleme: Üç yıl sonra Anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin % 20’si oranında ve en fazla 200.000 TL- Hibe olarak

-Müracaat: Her yıl Ekim ayında

Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapmak isteyen tüzel kişiler, aşağıdaki şartları sağlamaları şartı ile, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan başvuru formu ile birlikte her yıl Ekim ayında Genel Müdürlüğe başvurur.

a) TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olma,

b) Başvuru tarihi itibarıyla, ENDÜSTRİYEL işletmenin Genel Müdürlüğün veri tabanında kayıtlı olması, enerji yöneticisinin bulunması, yönetmelikte belirtilen plan dahilinde enerji tüketimi ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini Genel Müdürlüğe göndermesi,  belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olması,

Gönüllü anlaşma başvuruları aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

  • Genel Müdürlük başvuruları değerlendirmek üzere, Genel Müdürlüğün en az üç personelinden oluşan gönüllü anlaşma değerlendirme komisyonu kurar.
  • Genel Müdürlük ile daha önce yaptığı gönüllü anlaşma kapsamında taahhütlerini yerine getirmiş olmasına rağmen daha sonraki yıllarda daha önce gönüllü anlaşma yaptığı ENDÜSTRİYEL işletmesinde enerji yoğunluklarını artırmış olan tüzel kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
  • Mücbir sebep hallerinin oluşması dışında, Genel Müdürlük ile yaptığı gönüllü anlaşma kapsamında taahhütlerini yerine getirmeyenlerin başvuruları beş yıl süre ile değerlendirmeye alınmaz.
  • Genel Müdürlüğe başvuran tüzel kişiler başvuru formunda istenen bilgilerden değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen eksiklikleri gidermekle ve komisyonun yerinde yapacağı incelemeler için gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür.
  • Gönüllü anlaşmaya konu olan ENDÜSTRİYEL işletmenin enerji yoğunluğu Genel Müdürlük tarafından izlenir. Genel Müdürlük, gönüllü anlaşmaya taraf olanlardan bünyesinde birden fazla ENDÜSTRİYEL işletme bulunanların gönüllü anlaşma yapmadıkları ENDÜSTRİYEL işletmelerindeki enerji yoğunluğu değişimlerini de izler.

Gönüllü anlaşmaya taraf olan tüzel kişiler izleme için Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı bilgileri vermekle yükümlüdür. Genel Müdürlük ve onun adına hareket eden görevlileri bu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.ENDÜSTRİYEL işletmelere ENVER etiketi verilebilmesi için Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yaparak desteklerden yararlanmış olması şarttır.

Devamını Oku...

Enerji yatırımlarınız ve enerji çalışmalarınız  için aşağıda  yer alan hibe desteklerinden yararlanabilir ve yine aşağıda  yer alan bağlantılarda bulunan  aracısız hibe alma çözümleri ile ilgili hibe desteklerine aracısız bir şekilde en kolay, en doğru ve en ekonomik yoldan aracısız tek başınıza  erişebilirsiniz.

KOSGEB (KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI)

Genel olarak imalat ,satış, pazarlama, üretim konularında 15’ bin  farklı sektör  ve iş koluna hibe  desteği sunan  KOSGEB’ in aşağıda  belirtilen hibe programları ile işletmeniz için çeşitli konularda  2.184.000  tl hibe ,3.100.000 TL faizsiz kredi desteği alabilirsiniz işte ‘’Yenilenip Kolaylaştırılan KOSGEB Hibe  ve Faizsiz Kredi Destekleri’’

KOSGEB KREDİ FAİZ  DESTEK PROGRAMI; 300.000 TL FAİZSİZ KREDİ

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI; 50.000 TL HİBE , 1000.000 TL FAİZSİZ KREDİ

KOSGEB GENEL DESTEK HİBE PROGRAMI;

-       KOSGEB  GENEL DESTEK YURT İÇİ FUAR HİBE PROGRAMI;  45.000 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK YURT DIŞI İŞ GEZİSİ HİBE PROGRAMI; 20.000 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK TANITIM HİBE PROGRAMI; 25.000 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK EŞLEŞTİRME HİBE PROGRAMI; 30.000 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK BAĞIMSIZ DENETİM HİBE PROGRAMI; 10.000 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK NİTELİKLİ ELEMAN HİBE PROGRAMI; 50.000 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK DANIŞMANLIK HİBE PROGRAMI; 22.500 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK EĞİTİM HİBE PROGRAMI; 20.000 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİBE PROGRAMI; 75.000 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK TASARIM HİBE PROGRAMI; 22.500 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK SINAİ VE MÜLKİYET HAKLARI HİBE PROGRAMI; 30.000 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK BELGELENDİRME HİBE PROGRAMI; 30.000 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK TEST ANALİZ VE KALİBRASYON HİBE  PROGRAMI; 30.000 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK GÖNÜLLÜ UZMANLIK HİBE PROGRAMI; 15.000 TL HİBE

-       KOSGEB  GENEL DESTEK LOJİSTİK HİBE PROGRAMI; 40.000 TL HİBE

KOSGEB KOBİ PROJE DESTEK HİBE PROGRAMI ; 150.000 TL  HİBE

KOSGEB KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI( KOBİGEL);300.000 TL HİBE 700.000 TL FAİZSİZ KREDİ

KOSGEB İŞ BİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ HİBE DESTEK PROGRAMI; 300.000 TL HİBE, 1.200.000 TL FAİZSİZ KREDİ

KOSGEB ARGE VE İNOVASYON HİBE DESTEK PROGRAMI ; 450.000 TL HİBE, 300.000 TL  FAİZSİZ KREDİ

KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA HİBE DESTEĞİ PROGRAMI; 318.000 TL HİBE, 500.000 FAİZSİZ KREDİ

KOSGEB GELİŞEN PİYASALAR KOBİ DESTEK  HİBE PROGRAMI; 100.000 TL HİBE

KALKINMA  AJANSLARI

81 ilin tamamını içine alan Kalkınma  Ajansılarından  işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarına  yönelik     ( yeni makine alımı,  tadilat, demirbaş yenileme ve modernizasyonu,kapasite arttırma ,yeni ürün imalatı veya ürün hizmet ve satışı yaptığınız ürün çeşitliliğinin arttırılması ,arge, güneş enerjisi, tarım, hayvancılık  ve aklınıza gelebilecek bütün küçük veya büyük yatırımlarınız için 250.000 TL İle 1.500.000 TL ‘Ye  Kadar Hibe  desteği almanız mümkün.

TUBİTAK

ARGE (Araştırma ve Geliştirme) yapan işletme , KOBİ’lere çeşitli  hibe programları  başlıklarında  hibe  desteği sunan TÜBİTAK hibe  destekleri  genel olarak 2.500.000 TL ile 10.500.000 TL arasında olmak ile  birlikte  bazı  ARGE hibe desteklerinde  bu miktarlar  artmaktadır;

SANAYİ ARGE HİBE DESTEKLERİ

TÜBİTAK 1501 HİBE DESTEĞİ; SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK 1503 HİBE DESTEĞİ; PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK 1507 HİBE DESTEĞİ; KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK 1511 HİBE DESTEĞİ; ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK P. D. P.

TÜBİTAK 1602 HİBE DESTEĞİ; PATENT DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK 1505 HİBE DESTEĞİ; ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK 1515 HİBE DESTEĞİ; ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK 1007 HİBE DESTEĞİ; KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ D.P.  

TÜBİTAK 1513 HİBE DESTEĞİ; TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

 

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMLARI HİBE DESTEKLERİ;

TÜBİTAK 1512 HİBE DESTEĞİ; TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI

TÜBİTAK 2238 HİBE DESTEĞİ; GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK YARIŞMALARI PROGRAMI

TÜBİTAK 2239  HİBE DESTEĞİ; GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK EĞİT. VE ARAŞ. FAALİYETLERİNİ DEST. PROG.

TÜBİTAK 1601 HİBE DESTEĞİ; YENİLİK GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK D.P.

TÜBİTAK 1514 HİBE DESTEĞİ; GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI (GİSDEP)

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayiye yönelik, AR-GE ve yenilik projeleri hibe  desteği kapsamındadır ve ARGE çalışmaları veya ARGE sonucu elde  edilen ürünlerin seri imalatının yapılmasına yönelik   verilir.Bu hibe destekleri

TEKNOYATIRIM HİBE  DESTEĞİ 10.000.000 TL HİBE 50.000.000  TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

SANTEZ HİBE  DESTEKLERİ ÜST LİMİTSİZ HİBE 

TEKNOGİRİŞİM SERMEYE DESTEĞİ 100.000 TL HİBE

TEKNOPAZAR HİBE  DESTEKLERİ 75.000 TL HİBE

ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR  BAKANLIĞI VB.  DİĞER YURT İÇİ VE YURT DIŞI HİBE KAYNAKLARI

EKONOMİ  BAKANLIĞI

Yurt dışına açılmak isteyen işletme  ve yatrımcılar için çeşitli konularda  sağlanan hibe destekleridir.

TURQUALITY® Marka Hibe Programı Yıllık 2.700.000 Dolar  4 yıllık olan program dahilinde 10.800.000 dolar  hibe  desteği;

Aşağıda TURQUALITY® Marka Hibe Programı kapsamında sağlanan  destekler yer almaktadır.

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili 50.000 usd yıllık hibe

Tanıtım, reklam ve pazarlama 400.000 usd yıllık hibe

Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe kira 600.000 usd yıllık hibe

Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe temel kurulum giderleri/mimari konsept 300.000 usd yıllık hibe

Reyon kira 200.000 usd yıllık hibe

Showroom kira/dekorasyon 200.000 usd yıllık hibe

Sertifikasyon 50.000 usd yıllık hibe

Franchise dekorasyon 50.000 usd yıllık hibe

Franchise kira 50.000 usd yıllık hibe

Danışmanlık 300.000 usd yıllık hibe

Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı 200.000 usd yıllık hibe

Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler 100.000 usd yıllık hibe

Gelişim yol haritası 200.000 usd yıllık hibe

TURQUALITY® Hibe Programı kapsamında marka programını tamamlayan işletmeler 5+5 yıllık olan program dahilinde 100.000.000 Doları aşkın limitsiz hibe desteği alabilir;

Aşağıda TURQUALITY® Hibe Programı  kapsamında sağlanan  destekler yer almaktadır.

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili üst limitsiz hibe  desteği

Tanıtım, reklam ve pazarlama üst limitsiz hibe  desteği

Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe kira üst limitsiz hibe  desteği

Mağaza kira  (mağaza başı, en fazla 50 mağaza) üst limitsiz hibe  desteği

Ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri 200.000

Mağaza temel kurulum giderleri 200.000 usd(mağaza başı, en fazla 50 mağaza)

Reyon kira üst limitsiz hibe  desteği

Showroom kira/dekorasyon üst limitsiz hibe  desteği

Sertifikasyon üst limitsiz hibe  desteği

Franchise dekorasyon 100.000 usd(mağaza başı, en fazla 100 mağaza)

Franchise kira 200.000 (mağaza başı, en fazla 100 mağaza)

Danışmanlık 600.000 usd

Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı üst limitsiz hibe  desteği

Gelişim yol haritası 200.000 usd

MARKALAŞMA GELİŞİM YOL HARİTASI HİBE PROGRAMI

Bu  program kapsamında 200.000 Dolar Hibe desteği sağlanmaktadır.Markalaşma Gelişim Yol Haritası Desteğini inceleyiniz.

YÖNETİCİ GELİŞTİRME  PROGRAMI

İHRACATÇI BİRLİKLERİ HİBE PROGRAMI

Üstte  belirtilen hibe desteklerini almak için öncelikle adınıza  bir  vergi levhası çıkarmalı yani bir işletme olmalısınız  iş fikirleriniz için hem  iş yeri açmak  hem de  yeni açmış olduğunu iş yeri için  Devletten ilk  hibe ve faizsiz kredi desteğinizi almak ister misiniz? Yeni iş yeri açmak isteyen  girişimciler  aşağıda  belirtilen hibe desteklerinden yararlanarak yeni iş yeri kurabilir;

Yeni İşyeri Açmak İsteyen Girişimciler İçin Kolayca Alınabilen İlk Hibe Destekleri;

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI (50.000 TL HİBE  100.000 TL  FAİZSİZ KREDİ)

İş fikrini hayata dönüştürmek isteyenler yeni iş yeri kurarken  Devletten karşılıksız hibe desteği  nakit para  ve faizsiz kredi desteği alabilir.Yeni iş yeri açan herkes KOSGEB Girişimcilik Destek programı kapsamında Devletten 50.000 TL hibe ( geri ödemesiz ,karşılıksız  nakit para) 100.000 TL 30 ayı  ödemesiz sıfır  faizli kredi desteği alabilir.KOSGEB Girişimcilik Desteği hakkında  ihtiyacınız olan her şeye  sahip olmak  ve bu hibe desteğinin  bütün ayrıntı ve püf noktalarını öğrenmek için tıklayınız.

İŞKUR ENGELLİ ,İŞKUR ESKİ HÜKÜMLÜ YENİ İŞ YERİ AÇMA HİBE DESTEĞİ (16.500-36.000  ARASINDA HİBE )

Yeni iş yeri kuran  engelli veya  eski hükümlülere İŞKUR Yeni İş Yeri açma  hibe desteği kapsamında 16.500-36.000 TL arasında hibe desteği  ( karşılıksız  nakit para  desteği)  verildiğini biliyor musunuz ?  İŞKUR Eski Hükümlü ve İŞKUR Engelli hibe desteğini en hızlı ,kolay ve doğru  yoldan alıp iş yeri kurmak için ihtiyacınız olan her şey burada  yer almaktadır.

TEKNOGİRİŞİMCİ SERMEYE  DESTEK HİBE PROGRAMI( 100.000 TL HİBE )

Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci VEYA,

Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da  lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden itibaren en çok 5 yıl önce almış kişiler

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri için 100.000 TL hibe  desteği alıp işyerlerini kurabilir. Teknogirişim hibe desteğini en hızlı ,kolay ve doğru  yoldan alıp iş yeri kurmak için ihtiyacınız olan her şeye  sahip olmak için tıklayınız.

Üstte  belirtilen hibe  desteklerini almak için ihtiyacınız olan  her şeye sahip olmak için doğru yerdesiniz.Üstte  belirtilen hibe destekleri hakkında  bilgi almak, başvuru  yapmak veya kendi hibe proje  başvuru  formunuzu oluşturmak istiyorsanız,HİBE KURTLARI tarafından özel olarak hazırlanan ve  burada  satışa  sunulan onlarca hibe alma  rehberi ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan t.hibe  desteği almış binlerce proje örneği ile sizde  burada yer alan Aracısız Hibe Alma Çözümleri ile (hibe alma  çözümlerimiz  arasından hibe desteği almak istediği programlarla ilgili  ürünlerden  satın alıp inceleye bilir ve bu ürünleri satın  alan binlerce müşteri referansımız  gibi) hiçbir  aracıya, evrakçıya ve proje başvuru formu  hazırlama  firmalarına on binlerce lira  ücret ödemen hemen çok hızlı ve kolay yoldan başvuru yapıp yüz binlerce lira  hibe   desteği alma  fırsatlarına erişebilirsiniz.

Devamını Oku...

Yeni kurmak istediniz iş yeri tarım, hayvancılık veya kırsal kalkınma alanlarında ise  var olan veya yeni kurulan işletmeler  aşağıdaki hibe  desteklerinden yararlanabilir.;

TKDK ( TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPRAD-2 )

TKDK (IPRAD-2 ) Genel olarak hayvancılık( kırmızı et, süt, süt ürünleri,su ,arıcılık ürünleri üretim, işleme, paketleme, depolama ve satış) bitkisel üretim( sera,bitkisel yetiştiricilik),kırsal turizm ve rekreasyon işletmeleri olmak üzere Avrupa  Birliği tarafından finanse edilen IPA Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma  Hibe Destekleri ile yeni kuracağınız, yeni kurduğunuz veya  var olan işletme başına toplamda( bütün bileşenlerden) 21.000.000 avro hibe desteği alabilirsiniz.

 2020 yılına kadar başvuru yapabileceğiniz  Yeni TKDK IPRAD 2 tarım  hayvancılık ve kırsal kalkınma  hibe destekleri;

TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLARA SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİ

-Süt Üreten  Tarımsal İşletme Hibe Desteği  1.000.000 Avro Hibe  

-Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletme Hibe Desteği 1.000.000 Avro Hibe

-Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletme Hibe Desteği 500.000 Avro Hibe

-Yumurta Üreten Tarımsal İşletme Hibe Desteği 1.000.000 Avro Hibe

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİ;

-Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hibe Desteği 3.000.000 Avro Hibe      

-Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması Hibe Desteği 3.000.000 Avro Hibe 

-Kanatlı Et ve Kanatlı Eti Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlama Hibe Desteği 3.000.000 Avro Hibe 

-Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hibe Desteği  1.500.000 Avro Hibe

-Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hibe Desteği  1.250.000 Avro Hibe 

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME SEKTÖRLERİ İÇİN  SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİ;

-Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi Ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi Ve Pazarlanması Hibe  Desteği 500.000 Avro Hibe

-Arıcılık Ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlama İşletmeleri İçin Hibe  Desteği 500.000 Avro Hibe

-Zanaatkarlık Ve Yerel Ürünlerin İşlenmesi Ve Pazarlanması İşletmeleri İçin Hibe  Desteği 500.000 Avro Hibe 

-Kırsal Turizm ve Rekreasyon İşletmeleri İçin Hibe  Desteği 500.000 Avro Hibe

-Su Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmeleri İçin Hibe  Desteği 500.000 Avro Hibe

-Makine Parkları Hibe  Desteği 500.000 Avro Hibe

-Yenilenebilir Enerji Hibe  Desteği 500.000 Avro Hibe 

GAP-DAP-KOP-DOKAP ( TARIM VE KIRSAL KALKINMA HİBE  DESTEKLERİ)

Genel olarak hayvancılık( kırmızı et, süt, süt ürünleri,su ,arıcılık ürünleri üretim, işleme, paketleme, depolama ve satış) bitkise üretim( sera,bitkisel yetiştiricilik) olmak üzere GAP-DAP-KOP-DOKAP Hibe Destekleri ile yeni kuracağınız, yeni kurduğunuz veya  var olan işletme başına toplamda( bütün bileşenlerden) 2.800.000 TL hibe desteği alabilirsiniz.

-GAP-DAP-KOP-DOKAP tarım  hayvancılık ve kırsal kalkınma  hibe destekleri;

-GAP Kırsal Kalkınma  Hibe  Destekleri İle 400.000 Tl Hibe

-GAP Hayvan Alımı Ve Ahır Yapımı Hibe Destekleri İle 600.000 Tl Hibe

-DAP Hayvan Alımı Ve Ahır Yapımı Hieb Destekleri İle 600.000 Tl Hibe

-KOP Hayvan Alımı Ve Ahır Yapımı Hieb Destekleri İle 600.000 Tl Hibe

-DOKAP Hayvan Alımı Ve Ahır Yapımı Hieb Destekleri İle 600.000 Tl Hibe

GIDA  TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  KKYDP( KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI HİBE DESTEKLERİ )

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı KKYDP  hibe destekleri ile  yeni kurulmak istenen, yeni kurulan  veya kurulu işletmeler 3.000.000 TL ’ye kadar hibe desteği alabilmektedir.

KALKINMA  AJANSLARI

81 ilin tamamını içine alan Kalkınma  Ajansılarından  işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarına  yönelik     ( yeni makine alımı,  tadilat, demirbaş yenileme ve modernizasyonu,kapasite arttırma ,yeni ürün imalatı veya ürün hizmet ve satışı yaptığınız ürün çeşitliliğinin arttırılması ,arge, güneş enerjisi, tarım, hayvancılık  ve aklınıza gelebilecek bütün küçük veya büyük yatırımlarınız için 250.000 TL İle 1.500.000 TL ‘Ye  Kadar Hibe  desteği almanız mümkün.

Üstte  belirtilen hibe  desteklerini almak için ihtiyacınız olan  her şeye sahip olmak için doğru yerdesiniz.Üstte  belirtilen hibe destekleri hakkında  bilgi almak, başvuru  yapmak veya kendi hibe proje  başvuru  formunuzu oluşturmak istiyorsanız web sitemize  satışa  sunulan onlarca hibe alma  rehberi ve binlerce hibe  desteği almış proje örneği ile sizde  web sitemizden bu hibe alma  çözümlerimiz  arasından hibe desteği almak istediği programlarla ilgili  ürünlerden  satın alıp inceleye bilir ve bu ürünleri satın  alan binlerce müşteri referansımız  gibi hiçbir  aracıya, evrakçıya ve proje başvuru formu  hazırlama  firmalarına on binlerce lira  ücret ödemen hemen çok hızlı ve kolay yoldan başvuru yapıp yüz binlerce lira  hibe   desteği alma  fırsatlarına erişebilirsiniz.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler