Logo Logo
Hibe Desteği Kapsaminda Olmayan Giderler

 

Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmemekle birlikte aşağıda belirtilen giderler de destek kapsamı dışındadır;

Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı giderler,

Her türlü kâr, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,

Amortismanlar, depozitolar,

Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri,

Doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,

Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,

Yönetim giderleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. prim giderleri,

Sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,

Seyahatlerde yapılan ulaşım harcamaları ve konaklama masrafları dışındaki giderler,

Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,

Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

Ofis, depo, stand kira giderleri,

İnşaat ve tesisat giderleri,

CE, vb. (test giderleri hariç) belgelendirme giderleri,

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler