Logo Logo
Hibe Desteği Kapsamında Yerli Makine Teçhizat Alımı

Hibe desteği konusu teknolojik ürünün seri imalatına yönelik ( üretim, satış ve pazarlanmasına) aşağıdaki giderler  hibe  desteği kapsamındadır;

-Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri,

           -Ana makine ve teçhizat bedelleri,

           -Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri,

-Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri,

-Montaj giderleri,Hibe Kurtlarından Tavsiyeler