Logo Logo
1601 TÜBİTAK Y Destek Programına Kimler Başvuru Yapabilir

Türkiye’de  yerleşik  sermaye  şirketlerini,  Yükseköğretim  Kanunu kapsamında  yer  alan  yükseköğretim  kurumları  ile  vakıf  üniversitelerini,  kamu  araştırma merkez  ve  enstitülerini,  sanayi  odaları,  ticaret  odaları,  ticaret  ve  sanayi  odaları,  organize sanayi bölgeleri ile ihracatçı birlikleri başvuru yapabilir. Ancak Çağrı Duyurusunda başvuru yapabilecek kuruluşlar kısıtlanabilir.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler