Logo Logo
1515 TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Hibe Programı Kimler Başvuru Yapabilir?

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ve niyet beyanında bulunabilme şartlarını sağlayan

·                     Yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları

·                     Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, bu programa başvuru yapabilir.

Programa başvuru için öncelikle aday kuruluşun niyet beyanında  bulunması gerekir. Ulusal veya uluslararası aday kuruluşun TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunabilmesi için

·                     Son üç (3) yıldaki ortalama AR-GE yoğunluğunun en az  %1

·                     Son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir. 

Sunulan Niyet Beyanının TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda

·                     Aday kuruluş yurt dışında yerleşik kuruluş ise firmanın Türkiye’deki sermaye şirketi şeklinde yapılanmaları başvuru yapabilir ve bu durumda başvuru yapan Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketi için ayrıca yukarıdaki şartlar aranmaz.

·                     Aday kuruluş yurt içinde yerleşik bir sermaye şirketi ise ayrıca yeni bir şirket kurmasına gerek olmadan başvuru yapabilir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler