Logo Logo
Hangi Proje Konularına Hibe Desteği Alabilir?

- Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik   projeler,

- İnsan hakları ve demokrasi  bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik  projeler,

- Karar    alma  mekanizmalarına  katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun  arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,

-Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı,işbirliği ve  etkileşimi artırmaya  yönelik projeler,

-Toplumun farklı kesimleri arasında işbirliği ve etkileşimi arttırmaya yönelik projeler,

-Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,

-Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,

-Kültür,tarih ve  medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik  projeler,

-Gazilerimize ve Şehit yakınlarına yönelik projeler,

 Eğitim,kültür,sağlık, spor ve  madde bağımlılığı ile mücadeleyi  konu alan sosyal  içerikli projelerde hibe  desteği kapsamındadır. Hibe almak isteyen Projeler aşağıdaki  şartları  taşıması gerekmektedir.

a}  Kamu yararına ilişkin olması,

b}  Derneğin tüzüğündeki  amacı ve çalışma  konuları ile örtüşmesi,

c}   Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına  çözüm  sağlaması,

ç}  Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler