Logo Logo
Proje Ürünleri, Satın Alınan Malzeme Ve Ekipman Kime Aittir?

Proje kapsamında satın alınan malzeme ve ekipmanın mülkiyeti proje sahibi derneğe aittir. Bu malzeme ve ekipmanın mülkiyeti dernek demirbaşına kaydedilmek zorundadır. Proje tamamlanmadan her ne suretle olursa olsun 3. Kişilere devredemez. 

Kendi hibe desteği başvurunuzu yapmak  ve hibe desteği almak için ihtiyacınız olan tek şey ; T.Hibe  Desteği Almış Örnek Bir Projedir. Herkes t.hibe  desteği almış bir proje örneğini inceleyip bu örnekten yola çıkarak   kendi hibe desteği  başvuru formunu çok kolay ve hızlı bir şekilde  doldura bilir.

Bu yolla hibe desteklerine en kolay

                                                              hızlı

                                                                        doğru  ve en ucuz yoldan ulaşmış olursunuz.

Kendi hibe proje başvuru formunuzu doldurmak için örnek hibe almış proje dosyası ihtiyaçlarınızın tamamı için sizde web sitemizden  T.Hibe  Desteği Almış Proje Örneği satın alan binlerce müşteri referansımız  gibi  aracıya, çukacıya  on binlerce lira ücret ödemen kendi hibe desteği başvuru formunuzu çok kolay ve hızlı bir şekilde hemen hazırlaya bilirsiniz.

Aşağıda  gruplar  halinde yer alan t.hibe  desteği almış proje formu örneklerinden yola çıkarak size kendi hibe desteği başvuru formunuzu hazırlayıp hibe desteklerine  başvuru yapabilirsiniz;

 





Hibe Kurtlarından Tavsiyeler