Logo Logo
Kimler Hibe Desteği Alamaz

Aşağıdaki durumlardan herhangi  birini sağlayan dernekler hibe  desteği alamazlar;

           -Anayasa  ve  kanunlarla  yasaklanmış faaliyetlerde  bulunmamış olması,

           -Derneğin ilk genel  kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş  olması,

           -Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve  işlemlerinden dolayı  son  üç yıl içinde  herhangi  bir  hapis  veya  adli para cezası almamış  olması,

            -Tüzüğünde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik  olması,

             -Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava  olmaması,

         -Kamu kurum ve  kuruluşlarından  daha  önce  alınmış olan yardımların, amacına  ve  mevzuata  uygun  olarak  kullanılmış  olması gerekir.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler