Logo Logo
Hibe Desteğinin Hedefleri

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı hibe  desteği almak için aşağıda belirtilen hedeflerin bir  yada bir  kaçına proje faaliyetleri ile ulaşmalısınız.

Hibe desteğine  konu olacak projede  faaliyetler ile ulaşılmak istenen  örnek hedefler;

·      Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanması,

·      Gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın ve hoşgörünün teşvik edilmesi,

·      Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının teşvik edilmesi,

·      Gençlerin temel haklar, yerel ve ulusal düzeylerdeki karar alma süreçlerinin işleyişi ve kendilerine sunulan imkân ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi, gerekli katılım ve liderlik kapasitesine sahip olmaları  konusunda desteklenmesi,

·      Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirmesi,

·      Gençlerin madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması,

·      Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulmasını destekleyerek, özgüvenlerinin artmasına katkı sağlanması,

·      Gençlerin topluma karşı sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine yardımcı olunması, duyarlılık ve farkındalıklarının arttırılması,

·      Gençlerin teknolojik yenilikler, internet ve sosyal ağlar konusunda bilgilendirilmesinin ve teknolojik yeniliklerin gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak üzere kullanımının desteklenmesi,

·      Gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, gençlik faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin kalitesinin gelişimine katkı sağlanması,

·      Gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması,

·      Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi,

·      Gençlik alanında hazırlanan bilimsel araştırma sayısının arttırılması,

Üstte  belirtilen konular hibe programın hedeflerindendir.Yani ilgili hibe desteği başvurularınızda  bu hedefleri ulaşmak için proje  faaliyeti yapmalısınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler