Logo Logo
Hibe Desteği Kapsamında Olan Giderler

Program kapsamında ödenebilecek giderler;

Personel giderleri;

Proje kapsamında iş akdiyle çalıştırılan personele (projenin yürütülmesi için zorunlu olmalıdır) ve proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için görevlendirilecek olan kişilere (ör: eğitmen, lider vb.) yapılacak ödemeler ile bu kapsamda ödenecek olan sosyal güvenlik primleri, vergiler ve diğer yasal yükümlülükleri içeren brüt tutardır.

Kamu görevlileri, üniversite personeli, özel sektör çalışanı ve diğer personele yapılacak tüm ödemeler ilgilinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Seyahat giderleri;

Proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen seyahatlere ait giderlerdir. Seyahatlerde kara, deniz veya hava yolu kullanılabilir. Yurtdışı tüm seyahatler ile yurt içinde 500 kilometreyi aşan mesafeler için ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak bileti masrafları karşılanır.

Proje merkezi olarak gösterilen il/ilçe merkezlerinin mücavir alanları dışındaki her türlü faaliyet dolayısıyla yapılacak seyahatlerin (otobüs kiralama, otobüs bileti, uçak bileti, seyahatlerde kullanılan araç yakıt gideri vb.) giderleri bu alanda gösterilmelidir.

Gündelik giderleri;

Proje faaliyetleri (kamp, müsabaka, etkinlik, çalışma vb.) kapsamındaki seyahatlerde faaliyete katılanlara yeme, içme ve barınma amacıyla ödenecek tutarlardır.

Proje kapsamındaki faaliyetler için yaşadıkları yerin mücavir alanı dışına seyahat eden kişilere gündelik ödenir. Projenin yapıldığı yerdeki faaliyetlere katılan, o şehirde ikamet eden kişilere gündelik ödenmez. Proje faaliyetleri için, yaşadıkları şehrin dışına seyahat eden kişilere gündelik ödenebilmesi için faaliyetin adının, gidiş-dönüş tarihinin, katılımcıların ad - soyad ve T.C. kimlik numaralarının, iletişim bilgilerinin ve imzalarının yer aldığı katılımcı listesi düzenlenmeli ve sonuç raporuna eklenmelidir.

 “Gündelik” kaleminden ödenecek tutarın kanıtlayıcı belgesi olan katılımcı listeleri yanında destekleyici belge olarak seyahat sırasında yapılan yemek, konaklama vb. harcamalara ilişkin belgeler de rapor ekinde sunulmalıdır.

Yurt içi seyahatler için gündelik, Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel”de memur ve hizmetliler başlığı altında yer alan, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir.

Yurtdışı seyahatler için gündelik, Bakanlar Kurulu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Kararı ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararı kapsamındaki gündelikleri aşmayacak şekilde belirlenecektir.

Ekipman ve malzeme satın alma giderleri ;

proje      faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan ekipman ve malzeme satın alma giderleridir.

Hizmet satın alma giderleri;

Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan hizmet satın alma ve kiralama (yayın-basım, etkinlik organizasyonu, eğitim, taşıma vb.) giderlerdir.

Proje kapsamında yerleşim yeri içinde (mücavir alan) bir faaliyet gerçekleştirilmesi halinde; bu faaliyete ilişkin seyahat giderleri, toplu/hazır yemek giderleri bu kalemden karşılanır.

Örneğin; araç kiralanarak yerleşim yeri içinde festival, kamp, piknik vb. bir faaliyet yapılmışsa, araç kiralama ve yemek giderleri bu bölümde gösterilmelidir.

İdari giderler;

Projenin yönetim ve gözetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek bina kirası, elektrik, su, telefon, yakıt vb. giderlerdir.

Diğer giderler;

Proje faaliyetlerine gönüllü katılımı arttırmak amacıyla katılımcılara yapılabilecek harcamalar ile ödül, havale, sigorta, marketten/sarf malzemesi satan dükkânlardan alınan malzeme (defter, kalem diğer eğitim malzemeleri vb.) ve gıda maddeleri (sebze, meyve, et ve ikramlık diğer malzemeler), banka, ihale ve ilan gibi giderler bu kalemde gösterilmelidir.

Kendi hibe desteği başvurunuzu yapmak  ve hibe desteği almak için ihtiyacınız olan tek şey ; T.Hibe  Desteği Almış Örnek Bir Projedir. Herkes T.hibe  desteği almış bir proje örneğini inceleyip bu örnekten yola çıkarak   kendi hibe desteği  başvuru formunu çok kolay ve hızlı bir şekilde  doldura bilir.

Devamını Oku...

Bu yolla hibe desteklerine en kolay

                                                              hızlı

                                                                        doğru  ve en ekonomik yoldan ulaşmış olursunuz.

Kendi hibe proje başvuru formunuzu doldurmak için örnek t.hibe almış proje dosyası ihtiyaçlarınızın tamamı için sizde web sitemizden  t.hibe  desteği almış proje örneği satın alan binlerce müşteri referansımız  gibi  aracıya, çukacıya  on binlerce lira ücret ödemen kendi hibe desteği başvuru formunuzu çok kolay ve hızlı bir şekilde hemen hazırlaya bilirsiniz.

Aşağıda  gruplar  halinde yer alan t.hibe  desteği almış proje formu örneklerinden yola çıkarak size kendi hibe desteği başvuru formunuzu hazırlayıp hibe desteklerine  başvuru yapabilirsiniz;

Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar için T.Hibe Desteği Almış Proje Örnekleri

Avrupa Birliği hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Açık Toplum Vakfı hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Başbakanlık Tanıtım Fonu hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Büyük Elçilik Hibe Desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Diğer Yurt İçi Ve Yurt Dışı Diğer(BERGHOF VAKFI, CHREST VAKFI, MAMA CASH, KING BAUDOUIN, THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN, NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, THE JPMORGAN CHASE FOUNDATION, ROBERT BOSCH STIFTUNG vb.) hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

GAP Kırsal Kalkınma hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

İçişleri Bakanlığı İl Dernekler Yardımı hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

KDRP( Köye Dönüş ve Rehabilitasyon) hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Sabancı Vakfı hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Kalkınma Bakanlığı ( SODES ) hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Dünya Bankası (SRAP ) hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler