Logo Logo
Hibe Desteğinin Amaci

 

Bu hibe program dahilinde hibe desteği almak isteyen projeler aşağıda belirtilen genel çerçeve uygun proje içeriği geliştirmelidir;

‘’Gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak  ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak, amaçlanmaktadır.’’Bu  genel çerçevede  hibe  desteği başvurusu  yapan projeler  hibe  desteği alabilir.

 

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler