Logo Logo
Bir Yil İçinde Kaç Defa Hibe Desteği Alabilirsiniz?

 

Fon Temsilciliklerinin bulunduğu Bakanlıklar ve Kurumlar dışındaki proje sahipleri, Fon’dan destek talebiyle bir sene içerisinde en fazla 3 (üç) proje için başvuruda bulunabilirler.

Fon’un amacına uygun olmayan proje müracaatında bulunanlar ile proje dokümanlarının yeterli olmadığı gerekçesiyle projeleri 2 (iki) kez Genel Sekreterlik tarafından iade edilen proje sahipleri, aynı yıl içinde tekrar başvuruda bulunamazlar.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen proje sahipleri ve Fon ile hukuki sorun yaşayan proje sahipleri, Fon’a takip eden 3 (üç) yıl içinde tekrar başvuruda bulunamazlar.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler