Logo Logo
Hibe Formunda Doldurulmasi Gereken Bölümler

Hibe başvuru dosyası olan hazırlamanız gereken proje formu dosyasının hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanması ve aşağıdaki bölümleri içermesi gerekmektedir:

-- Projenin özeti

-- Projenin tam metni (amaç, hedef, uygulama yöntemi, açık toplum ideali ile ilişkisi, aktiviteler, beklenen çıktılar, mali ve idari insan kaynakları, vb.)

-- Projenin bütçesi

-- Uygulama takvimi

-- Kurumsal bilgi( kurumunuz hakkında bilgi)

-- Projeyi uygulayacak çekirdek kadronun özgeçmişleri

Proje metninde aşağıdaki bölümler ayrı başlıklar altında yazılmalıdır ve proje teklifi bütçe tablosu hariç en az 5 sayfadan oluşmalıdır.

Hibe başvuru proje formu bölümleri;

KAPAK

Hibe proje formu başında bir sayfa halinde başvuran kuruluş, iletişim bilgileri, iletişim kurulacak kişi, projenin süresi ve uygulama tarihleri, projenin toplam bütçesi ve Açık Toplum Vakfı’ndan ne kadar destek talep edildiği gibi temel bilgileri içeren bir tablo bulunmalıdır.

ÖZET

Hibe Proje, ana hatlarıyla, bir paragraf halinde özetlenmelidir.

GEREKÇE

Hibe Projenin nasıl bir durumdan yola çıkarak oluşturulduğu ve gerekçesi açıklanmalıdır.

AÇIK TOPLUM İDEALİ İLE İLİŞKİSİ

Projenin ‘açık toplum’ idealine nasıl hizmet edeceği, neden Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenmesi gerektiği açıklanmalıdır.

AMAÇ

Genel amaçlar maddeler halinde belirtilmelidir.

HEDEF

Amaçlar doğrultusunda ve proje neticesinde ulaşılması beklenen hedefler maddeler halinde belirtilmelidir.

YÖNTEM

Proje gerçekleştirilirken kullanılacak yöntem açıkça belirtilmelidir. Proje kapsamında yapılacak eğitim, toplantı, atölye çalışması, çalışma ziyareti, literatür çalışması vb.tüm aktiviteler yöntem bölümünde yer almalıdır.

PROJENİN UYGULAMA ve YÖNETİM YERİ

Projenin uygulama ve yönetim yeri belirtilmelidir. Varsa mevcut olanakların neler olduğu da (insan gücü ve ekipman) bu bölümde açıklanmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ İLE İLGİLİ BİLGİ

Proje sorumlusu ve ana kadronun isimleri ve varsa önerilen konudaki deneyimleri belirtilmelidir; ana personelin CV’leri teklife eklenmelidir.

ZAMAN ÇİZELGESİ

Proje kapsamında yapılacak tüm aktiviteler bir zaman çizelgesi üzerinde gösterilmelidir.

Kendi hibe desteği başvurunuzu yapmak ve hibe desteği almak için ihtiyacınız olan tek şey ; T.Hibe Desteği Almış Örnek Bir Projedir. Herkes t.hibe desteği almış bir proje örneğini inceleyip bu örnekten yola çıkarak kendi hibe desteği başvuru formunu çok kolay ve hızlı bir şekilde doldura bilir.

Bu yolla hibe desteklerine en kolay

hızlı

doğru ve en ekonomik yoldan ulaşmış olursunuz.

Devamını Oku...

Kendi hibe proje başvuru formunuzu doldurmak için örnek hibe almış proje dosyası ihtiyaçlarınızın tamamı için sizde web sitemizden t.hibe desteği almış proje örneği satın alan binlerce müşteri referansımız gibi aracıya, çukacıya on binlerce lira ücret ödemen kendi hibe desteği başvuru formunuzu çok kolay ve hızlı bir şekilde hemen hazırlaya bilirsiniz.

Aşağıda gruplar halinde yer alan t.hibe desteği almış proje formu örneklerinden yola çıkarak size kendi hibe desteği başvuru formunuzu hazırlayıp hibe desteklerine başvuru yapabilirsiniz;

Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar için T.Hibe Desteği Almış Proje Örnekleri

Avrupa Birliği hibe desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet hibe desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

Açık Toplum Vakfı hibe desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

Başbakanlık Tanıtım Fonu hibe desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

Büyük Elçilik Hibe Desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

Diğer Yurt İçi Ve Yurt Dışı Diğer(BERGHOF VAKFI, CHREST VAKFI, MAMA CASH, KING BAUDOUIN, THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN, NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, THE JPMORGAN CHASE FOUNDATION, ROBERT BOSCH STIFTUNG vb.) hibe desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

GAP Kırsal Kalkınma hibe desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı hibe desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

İçişleri Bakanlığı İl Dernekler Yardımı hibe desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

KDRP( Köye Dönüş ve Rehabilitasyon) hibe desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

Sabancı Vakfı hibe desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

Kalkınma Bakanlığı ( SODES ) hibe desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

Dünya Bankası (SRAP ) hibe desteği için T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu Örnek Dosyaları

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler