Logo Logo
Hibe Desteğinin Yıllara Göre Dağılımı

- 2009 yılında 32 proje desteklenmiş bu projeler için toplam 16.578.000 TL aktarılmıştır.

- 2010 yılında 27 yeni proje ve 2009 yılından devam eden 3 proje ile birlikte toplam 30 projenin desteklenmesi uygun görülmüş ve 16.159.000 TL aktarılmıştır.

- 2011 yılında 27 yeni proje ve 2009 ve 2010 yıllarından devam eden 5 proje ile birlikte toplam 32 projenin desteklenmesi uygun görülmüş ve yılı ödeneği olan 16.500.000 TL aktarılmıştır.

- 2012 yılında 37 yeni proje ve 2010 ve 2011 yıllarından devam eden 4 proje ile birlikte toplam 41 projenin desteklenmesi uygun görülmüş ve yılı ödeneği olan 17.655.000 TL aktarılmıştır.

- 2013 yılında 74 yeni proje ve 2010-2012 yıllarından devam eden 4 proje ve 4 projeye cari ödenek ile birlikte toplam 82 projenin desteklenmesi uygun görülmüş ve yılı ödeneği olan 25.000.000 TL aktarılmıştır.

2017 ve sonrası yıllar için KDRP hibe destekleri artmıştır.


KDRP çerçevesinde desteklenen projeler ağırlıklı olarak; tarım, hayvancılık, sosyal içerikli
(toplum merkezi, gençlik merkezi, kadın ve çocuk eğitim merkezi vb.), meslek edindirme ve istihdam, öğrenci yurdu, köy ile altyapı projelerinden oluşmaktadır. KDRP destekleri kapsamından KDRP kapsamındaki illere toplam 171.015.000 TL ödenek aktarılmıştır.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler