Logo Logo
Hibe Desteği Alacak Proje Konuları

Teklif projelerin konuları program önceliklerinden bir veya birkaçını içermelidir ve GAP Bölgesinde uygulanmalıdır. Tüm projeler kırsal hane halklarının yoksulluğunu gidermeye katkıda bulunmalıdır. Uygun proje ana başlıkları aşağıda verilmiştir:

1-Bitkisel üretim altyapısı ve üretimi geliştirme projeleri, aşağıdaki kriterler çerçevesinde desteklenir:

-Bölgenin ekolojik koşullarına uygun fakat henüz ekonomik anlamda yetiştirilmeyen, rekabet üstünlüğü olan alternatif ürünlerin üretilmesine ve tanıtılmasına yönelik projeler,

-Yeni yetiştirme tekniklerinin (organik tarım, iyi tarım uygulamaları vb.) uygulanması ve yaygınlaştırılmasını içeren projeler;

-Erkencilik sağlayan ısıtmasız yüksek tünel ve ısıtma için biyogaz, biokütle ve jeotermal kaynakların kullanılacağı sera gibi örtü altı yetiştiriciliği projeleri,

-Ürün tasnif, işleme, paketleme, depolama ve pazarlanmasını içeren projeler,

2-Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi ve hayvansal üretime ilişkin projeler aşağıdaki öncelik ve kriterler çerçevesinde desteklenir;

-Süt ve et verim ve kalitesinin artırılmasına yönelik; hayvan barınaklarının iyileştirilmesi, süt sağım ünitelerinin alınması, silaj üretimi ve paketlenmesi, örgütlü olmak koşuluyla soğuk süt zincirinin kurulması ve süt işleme tesisleri, veterinerlik hizmetleri ve eğitime dair projeler,

-Bal ve diğer arı ürünleri üretimi ile kalitesinin artırılmasına yönelik ana arı yetiştirilmesi, arıcılık ekipmanları, gezginci arıcılık girdileri ve kovanlı arı alımlarını içeren projeler,

-İpek üretim ve kalitesinin artırılmasına yönelik ipek böcekçiliği projeleri,

-Yetiştirme ve avcılık için ekipman temini, yavru balık ve yem temini, eğitim, ürün işleme ve pazarlama konularını içeren projeler.

3-Köyün/mahallenin ortak kullanım alanlarında topluluk ormancılığı ve mera ıslahı konularını kapsayan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projeleri,

Ortak kullanım alanlarında topluluk ormancılığı ve mera ıslahı konularını kapsayan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projeleri,

4-Tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi;

-Mesleki eğitim, el sanatları üretiminin teşvik edilmesi, tanıtımı ve pazarlanması, kırsal alan turizmi ve yerel mutfak kültürünün yaygınlaştırılması, yerel tarımsal ürünlerin evlerde işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması gibi konuları içeren projeler,

-Sosyal kalkınmanın sağlanması amacıyla başta çocuk, genç ve kadın olmak üzere halkın sosyal hayata entegrasyonunu sağlayıcı projeler, desteklenir.

GAP Kırsal Kalkınma Hibe  Desteklerinden üst  bölümlerde  anlatıldığı üzere en kolay ve hızlı bir şekilde bir dernek çatısı altında bir  araya  gelip hibe  desteği başvrusu yapmanız  ve hibe desteği almanız  mümkün. Fakat Yurt içi ve yurt dışı hibe  kaynaklarından şahsen ( tek başınıza) yararlanmak istiyorsanız. Vergi Levhası çıkarıp bir  tüzel kişilik kazanmalısınız yani bir işletme kurmalısınız .Bu işletme  basit usul işletme, gelire  tabi şahıs işletmesi, limited şirket, anonim şirket, adi ortaklık vb. olabilir. Böylece  gerçek kişi sıfatından çıkıp tüzel kişi sıfatı almış olursunuz. Adına  vergi  levhası olan ( iş yeri açmış) kişiler aşağıda  belirtilen tarım hayvancılık ve kırsal kalkınma  hibe  desteklerini alabilir;

A) İŞLETMELER İÇİN ;YENİ KURULAN, YENİ KURULMUŞ VEYA KURULU OLAN İŞLETMELER İÇİN TARIM HAYVANCILIK VE KIRSAL KALKINMA HİBE  DESTEKLERİ İÇİN STARTEJİK YOL  HARİTASI

Yurt içi ve yurt dışı hibe  kaynaklarından şahsen ( tek başınıza) yararlanmak istiyorsanız. Vergi Levhası çıkarıp bir  tüzel kişilik kazanmalısınız yani bir işletme kurmalısınız .Bu işletme  basit usul işletme, gelire  tabi şahıs işletmesi, limited şirket, anonim şirket, adi ortaklık vb. olabilir. Böylece  gerçek kişi sıfatından çıkıp tüzel kişi sıfatı almış olursunuz. Adına  vergi  levhası olan ( iş yeri açmış) kişiler aşağıda  belirtilen tarım hayvancılık ve kırsal kalkınma  hibe  desteklerini alabilir;

Yeni kurulacak,yeni kurulan, kurulu işletmeler için  tarım hayvancılık  ve kırsal kalkınma konularında hibe  desteği sunan kurum ve  kuruluşlar( hibe miktarları);

TKDK ( TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPRAD-2 )

TKDK (IPRAD-2 ) Genel olarak hayvancılık( kırmızı et, süt, süt ürünleri,su ,arıcılık ürünleri üretim, işleme, paketleme, depolama ve satış) bitkisel üretim( sera,bitkisel yetiştiricilik),kırsal turizm ve rekreasyon işletmeleri olmak üzere Avrupa  Birliği tarafından finanse edilen IPA Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma  Hibe Destekleri ile yeni kuracağınız, yeni kurduğunuz veya  var olan işletme başına toplamda( bütün bileşenlerden) 21.000.000 avro hibe desteği alabilirsiniz.

 2020 yılına kadar başvuru yapabileceğiniz  Yeni TKDK IPRAD 2 tarım  hayvancılık ve kırsal kalkınma  hibe desteklerini görmek için tıklayınız.

GAP-DAP-KOP-DOKAP ( TARIM VE KIRSAL KALKINMA HİBE  DESTEKLERİ)

Genel olarak hayvancılık( kırmızı et, süt, süt ürünleri,su ,arıcılık ürünleri üretim, işleme, paketleme, depolama ve satış) bitkise üretim( sera,bitkisel yetiştiricilik) olmak üzere GAP-DAP-KOP-DOKAP Hibe Destekleri ile yeni kuracağınız, yeni kurduğunuz veya  var olan işletme başına toplamda( bütün bileşenlerden) 2.800.000 TL hibe desteği alabilirsiniz.

GIDA  TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  KKYDP( KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI HİBE DESTEKLERİ )

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı KKYDP hibe destekleri ile  yeni kurulmak istenen, yeni kurulan  veya kurulu işletmeler 3.000.000 TL ’ye kadar hibe desteği alabilmektedir.

KALKINMA  AJANSLARI

81 ilin tamamını içine alan Kalkınma  Ajansılarından işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarına  yönelik     ( yeni makine alımı,  tadilat, demirbaş yenileme ve modernizasyonu,kapasite arttırma ,yeni ürün imalatı veya ürün hizmet ve satışı yaptığınız ürün çeşitliliğinin arttırılması ,arge, güneş enerjisi, tarım, hayvancılık  ve aklınıza gelebilecek bütün küçük veya büyük yatırımlarınız için 250.000 TL İle 1.500.000 TL ‘Ye  Kadar Hibe  desteği almanız mümkün.

Önemli Not : Üstte  belirtilen hibe  desteklerinden varolan, kurulu ( eski, yeni)işletmeler  yararlanabilir. Adınıza bir  vergi levhası yok ve yeni bir işletme kurmak  ve yeni kurduğunuz  bu işletme için ilk  hibe  desteğini almak isteyenler  aşağıda  belirtilen ; B) YENİ KURULACAK, YENİ KURULMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ İŞLETMELER İÇİN TARIM HAYVANCILIK VE KIRSAL KALKINMA HİBE  DESTEKLERİ İÇİN STARTEJİK YOL  HARİTASI ‘nı okumalarını tavsiye ederiz.

B)YENİ KURULACAK, YENİ KURMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ İŞLETMELER İÇİN TARIM HAYVANCILIK VE KIRSAL KALKINMA HİBE  DESTEKLERİ İÇİN STARTEJİK YOL  HARİTASI

TKDK-IPRAD 2- KKYDP- KALKINMA AJANSI-GAP-DAP-KOP-DOKAP vb tarım ve hayvancılık konularında Hibe  desteklerine  başvuru yapmak için  adınıza bir  vergi  levhası yok  mu ? TKDK-IPRAD 2- KKYDP- KALKINMA AJANSI-GAP-DAP-KOP-DOKAP hibe  desteği almak için  yapacağı yatırım vergi levhası çıkarmak isteyen girişimcilerin dikkatine ; ‘’ TKDK-IPRAD 2- KKYDP- KALKINMA AJANSI-GAP-DAP-KOP-DOKAP hibe  desteklerine başvuru  yapıp hibe almak isteyen girişimcilere  KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile %90’ oranında hibe desteği sağlanıyor. 

Nasıl Mı ?

Yeni bir  iş yeri açmak isteyen girişimciler KOSGEB’den ;

İşletmelerin  vergi levhası çıkarma, kuruluş giderleri, noter, oda kayıt giderleri için 2.000 TL

İşletmelerin makine , teçhizat ,demirbaş,ofis donanımı( pc, yazıcı, tarayıcı, ldc tv, masa, koltuk takımları vb.) giderleri için 27.000 TL

İşletmelerin kira  ve personel giderleri için aylık 5.000 TL olmak üzere toplamda 21.000 TL hibe  desteği.

Üstte  belirtilen giderler için  KOSGEB hibe  desteği 50.000 TL ’dir. Bu hibe  desteği bana  yetmez  benim üretim ve hizmet amaçlı makine, teçhizat, yazılım ve programa ihtiyacım var diyorsanız  KOSGEB Girişimcilik Desteği kapsamında 50.000 TL hibeye  ek olarak  size 100.000 TL , 30  ay sonra  geri ödemeli  ve  faizsiz kredi desteği de  sunulmaktadır.

Bu yolla ilk hibe  desteğinizi alabilirsiniz. KOSGEB Girişimcilik Desteği ile işletme açan girişimciler tabir yerinde ise bir taşta iki kuş vurmuştur, çünkü; Daha yüksek bedelli  tarım ve hayvancılık konulu hibe destekleri ( TKDK, KKYDP ,Kalkınma Ajansı vb.) için işletme kurmuş, hem de kurmuş olduğu ilk işletmesi için Devlet’ten ilk hibe  ve faizsiz kredi desteğini almıştır.

Web sitemizde  yer alan  ilgili bölümlerde  KOSGEB Girişimcilik Hibe Desteği Nedir ? Nasıl Alınır ? bu hibe desteğini en hızlı ve kolay yoldan nasıl alacağınızı keyfetmek için ihtiyacınız olan her şey  web sitemizde  yer almaktadır.KOSGEB Girişimcilik Desteği  hakkında  bütün detayları öğrenmek ve bu hibe desteğine başvuru yapmak için ihtiyacınız olan her şeye  sahip olmak için tıklayınız.Üstelik aracıya , çukacıya on binlerce lira  ücret ödemeden.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler