Logo Logo
Hangi Giderler Hibe Desteği Kapsamında

Aşağıda  belirtilen giderler  hibe  desteği kapsamındadır;

 

·         Personel: Projeye tayin edilen personelin maaş, sosyal sigorta giderleri ve ücretle bağlantılı diğer giderleri piyasa şartlarına uygun olmalıdır. Projelerde görevlendirilen kamu personeline projeden maaş ödenmez.

·         Yolluk ve gündelikler (Kamu personeli hariç): Projede yer alan personelin yol giderleri ve harcırahları, yılında Devlet memurlarına ödenen harcırah ve yolluk miktarını geçemez. Kamu personelinin yolluk ve harcırahları kendi kurumlarınca ödenir.

·         Makine ve ekipman teminleri: Normal piyasa koşulları çerçevesinde olmak kaydıyla projenin uygulanması için gerekli olan 1. el ekipman, gereç, teçhizat satın alınabilir.

·         Hizmet satın alımları: Normal piyasa koşulları çerçevesinde olmak kaydıyla projenin uygulanması için gerekli olan hizmetleri satın alma

·         Sarf malzemeleri

·         Tadilat ve yapım işleri:  Tarımsal ve kırsal altyapı hariç inşaat giderleri hibeye esas tutarın %40’nı geçemez.

·         Tarımsal üretim girdileri: Tohum, fidan, fide, arı ve arıcılık malzemeleri, yavru balık, balık yemi ve balıkçılık av ve yetiştirme malzemeleri, basınçlı sulama sitemleri,

·         Tanıtım ve görünürlük masrafları

·         Sertifikasyon, ruhsat ve örgütlenme giderleri: İyi tarım ve organik tarım uygulamaları için alınacak sertifikasyon giderlerini kapsar.

·         Beklenmeyen giderler: Proje toplam bütçesinin %2’sini geçemez.

 

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler